• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

unnamed

Przedstawiamy prezentację dotyczącą konkursu BALONIK MARZEŃ

prezentacja

XXVI Światowy Kongres OMEP w Szwecji


W sierpniu 2010 roku Göteborg przez pięć dni gościł przedstawicieli 72 krajów świata z pięciu kontynentów, którzy przybyli do Szwecji na XXVI Światowy Kongres OMEP. Spotkanie zorganizował Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Göteborgu, przy wsparciu Szwedzkiego Komitetu OMEP.
Wśród uczestników obrad znaleźli się nauczyciele, przedstawiciele środowisk akademickich i inne osoby związane z edukacją, których połączyło zainteresowanie prawami dziecka i Edukacją dla Zrównoważonego Rozwoju w kontekście lokalnym i globalnym.

Jednym z najważniejszych zagadnień omawianych podczas posiedzeń plenarnych było podsumowanie projektu Światowej Organizacji OMEP realizowanego w ramach Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Ogólnym celem projektu ESD jest zwiększenie świadomości w zakresie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju wśród członków OMEP, szczególnie zainteresowania małymi dziećmi i ich edukacją. Z naszego kraju raport z badań przesłał Świętokrzyski Oddział PK OMEP. Wypowiedzi polskich przedszkolaków na temat na temat logo XXVI Światowego Kongresu OMEP zostały docenione przez organizatorów i są cytowane w publikacji – raporcie z badań - przygotowanej przez Uniwersytet w Geteborgu.

W badaniach wzięło udział 11 przedszkoli z woj. Świętokrzyskiego w tym przedszkola z Ostrowca Świętokrzyskiego, Ożarowa, Sandomierz i Szewna. Koordynatorem badań była Katarzyna Dryjas prezes Świętokrzyskiego Oddziału PK OMEP.

W zebranie opinii włączyło się aż 641 ankieterów (głównie kobiet) z 28 krajowych komitetów z całego świata. Udokumentowano wywiady z 9 142 dzieci z 385 miejskich i wiejskich przedszkoli. Z analizy wypowiedzi dzieci wynika, że posiadają one duża wiedzę na temat naszej planety, widzą potrzebę dbania o nią (sprzątania) i zagrożeń dla zdrowia, jakie niesie ze sobą „brud na ziemi”. Dzieci interpretowały obraz (logo) na wiele sposobów, świadczących o zrozumieniu potrzeby aktywnego „dbania o świat”.

OMEP

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego

W dniu 2 czerwca 2009 r. powstał w Ostrowcu Świętokrzyskim oddział świętokrzyski Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Siedzibą oddziału jest Przedszkole Publiczne nr 16 mieszczące się na osiedlu Pułanki.

Światowa Organizacja OMEP powstała w 1948 r. i jest międzynarodową organizacją pozarządową działającą przy UNESCO, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju. Skupia ludzi różnych zawodów działających na rzecz dzieci od narodzin do ósmego roku życia. OMEP działa w 78 krajach na wszystkich kontynentach. Polski Komitet OMEP powstał w 1967 r. przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci a od 2001 r. został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie.

Władze oddziału świętokrzyskiego stanowi zarząd w osobach: prezes - Katarzyna Dryjas dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Św.; wiceprezes - Barbara Grzegorczyk pracownik Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; sekretarz - Marzena Wójcik dyrektor Przedszkola Publicznego nr 12 w Ostrowcu Św.; skarbnik - Elżbieta Wójcik nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Św.; członkowie zarządu: Małgorzata Turczyńska dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie oraz Dorota Chojna dyrektor Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 w Kielcach.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodnicząca- Anna Gordon dyrektor Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu Św. , członkowie: Jolanta Gołąb dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie oraz Ewa Rusinek nauczyciel Filia Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu.

Na zebraniu członkowie opracowali wstępny plan działań na najbliższą kadencję m.in. przygotowanie bazy na potrzeby działalności oddziału, przygotowanie i przeprowadzenie różnych form doskonalenia, podjęcie współpracy z innymi oddziałami OMEP oraz placówkami i instytucjami zajmującymi się edukacją i wychowaniem małego dziecka a także uczelniami kształcącymi przyszłych pedagogów.

Powstanie takiego oddziału w naszym mieście podnosi rangę wychowania przedszkolnego, stwarza szersze możliwości międzynarodowej wymiany doświadczeń, współdziałania z różnymi instytucjami zajmującymi się edukacją małego dziecka, wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz małego dziecka przez organizację różnych form doskonalenia.

W bieżącym roku szkolnym nasz oddział bierze udział w światowym projekcie dotyczącym edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Projekt został rozpoczęty na Światowym Zjeździe OMEP w Lagos, w sierpniu 2009 r. Celem projektu jest zebranie informacji dotyczących dziecięcych myśli , komentarzy i interpretacji logo Kongresu, który będzie miał miejsce w 2010 roku oraz poprawienie świadomości wśród członków OMEP czym jest Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju.

Nasze Grupy

grupa slonczka

Grupa I
Krasnoludki

grupa biedronki

Grupa II
Słoneczka

grupa misie

Grupa III
Jagódki

grupa gwiazdki

Grupa IV
Biedronki

grupa nuty

Grupa V
Żabki

grupa poszczółki

Grupa VI
Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook