• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

6.00 – 8.15   Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy i gry dydaktyczne , konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, artystycznym, stymulująco –kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, realizacja zadań tygodniowych -samodzielne administrowanie - zgodnie z Planem Daltońskim, prace porządkowe, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zabawy z językiem angielskim.

8.15 -8.30   Zabiegi higieniczno- porządkowe , przygotowanie do śniadania.

8.30 -9.00   Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00 -12.15 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone według planów miesięcznych i wybranego programu, Przygotowanie organizacji pracy na dany tydzień (dyżury, pary do współpracy, eksperci, funkcje specjalne itp.), wprowadzenie zadań dziennych/tygodniowych (planowanie pracy, instrukcje do zadań) zgodnie z Planem Daltońskim. Realizacja zadań dziennych/tygodniowych prze z dzieci- samodzielne administrowanie. Zabawy i zajęcia ruchowe ,zabawy ruchowe przy niewielkim udziale nauczyciela, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym . Spacery , zabawy na świeżym powietrzu ,zabawy i gry ruchowe , obserwacje przyrodnicze ,prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy ruchowe.

12.15 -12.30   Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu .

12.30 – 13.30 Obiad .          

13.30 -16.00 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, realizacja przez dzieci zadań tygodniowych - samodzielne administrowanie- zgodnie z Planem Daltońskim, organizacja procesu refleksji z pracy samodzielnej, podsumowanie pracy tygodniowej/dziennej , zajęcia artystyczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,   zabawy   podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, zabawy tematyczne, zabawy w terenie, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców), zabawy z językiem angielskim.

Nasze Grupy

grupa slonczka

Grupa I
Krasnoludki

grupa biedronki

Grupa II
Słoneczka

grupa misie

Grupa III
Jagódki

grupa gwiazdki

Grupa IV
Biedronki

grupa nuty

Grupa V
Żabki

grupa poszczółki

Grupa VI
Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook