• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Załącznik do Zarządzenia

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16

Nr14/2022 z dnia 23.05.2022

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w 2022 r.

 

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący[1].

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo– modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

W czasie pełnienia dyżuru wakacyjnego w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych
w szkołach nie realizuje się podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

ZASADY REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY

 • Zasady ogólne
 • Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.
 • Zapisy na dyżur prowadzi się w formie papierowej, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów(zał. nr 1).
 • We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, można wskazać dowolną liczbę tygodni, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.
 • Wniosek składają rodzice w przedszkolu, do którego aktualnie dziecko uczęszcza,
  w terminie do 10 czerwca 2022 r.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci:
 • obydwojga rodziców pracujących oraz pracujących samotnie wychowujących,
 • uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innego przedszkola/oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną.
 • Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt. 5.W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim wnioski dotyczące rodzeństw.
 • Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana rodzicom/prawnym opiekunom poprzez wewnętrzny system obiegu informacji placówki.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka jest:
 • wniesienie opłaty za żywienie (za całość zadeklarowanego pobytu), w terminie - w pierwszym dniu pobytu dziecka na dyżurze, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

lub/oraz

 • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną zaświadczenia
  o finansowaniu posiłków np. przez MOPS, PCK, PCPR(w przypadku jeśli organizowane jest żywienie w placówce)
 • Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Przedszkola:

 

1 - 31 lipca 2022

1 - 31 sierpnia 2022

Przedszkole Publiczne nr 5

ul. Jasna 4

dla dzieci z PP nr 5 i PP nr 21

Przedszkole Publiczne nr 21

Os. Stawki 43

dla dzieci z PP nr 5 i PP nr 21

Przedszkole Publiczne nr 19

Os. Ogrody 20

dla dzieci z PP nr 15 i PP nr 19

Przedszkole Publiczne nr 15

Os. Ogrody 27

dla dzieci z PP nr 15 i PP nr 19

Przedszkole Publiczne nr 16

Os. Pułanki 6

dla dzieci z PP nr 7 i PP nr 16

Przedszkole Publiczne nr 7

Os. Słoneczne 28

dla dzieci z PP nr 7 i PP nr 16

Przedszkole Publiczne nr 12

Os. Słoneczne 5

dla dzieci z PP nr 11 i PP nr 12

Przedszkole Publiczne nr 11

ul. Wspólna 20

dla dzieci z PP nr 11 i PP nr 12

 

[1]§ 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)

 

Zalączniki:

pdfkarta_zapisu_dyżur_wakacyjny.pdf709.74 KB

Nasze Grupy

grupa slonczka

Grupa I
Krasnoludki

grupa biedronki

Grupa II
Słoneczka

grupa misie

Grupa III
Jagódki

grupa gwiazdki

Grupa IV
Biedronki

grupa nuty

Grupa V
Żabki

grupa poszczółki

Grupa VI
Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook