• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27
квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне
перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент
про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

 

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Iм'я:
Aдреса:
Контактні дані:
2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ
Ім'я та прізвище:
Контактні дані:
3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.
4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ
Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c
Правова основа:
5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)
Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких
необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки
персональних даних.
6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)
Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.
7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ
 доступ до даних та отримання копії даних
 вимагати виправлення даних
 вимагати обмеження обробки
 не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
 подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних
даних)
8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій
9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ
ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА
ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ
Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.
10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ
Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.

Nasze Grupy

grupa slonczka

Grupa I
Krasnoludki

grupa biedronki

Grupa II
Słoneczka

grupa misie

Grupa III
Jagódki

grupa gwiazdki

Grupa IV
Biedronki

grupa nuty

Grupa V
Żabki

grupa poszczółki

Grupa VI
Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook